Fundacja K.I.D.S.

Wysyłając poniższą wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzam zapoznanie się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych: Administrator danych: Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali z siedzibą przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa (kontakt: info@kids.org.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rodo tj. uzasadniony interes administratora danych). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b rodo). Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych zob. https://www.kids.org.pl/privacy-policy
* Wskazuje wymagane pola
Email Marketing Powered by Mailchimp